Traject team

Een medewerker van het trajectteam gaat, als dat nodig is, verder aan de slag met de vraag die aan de contactpersoon is gesteld. De trajectmedewerker werkt vooral leerlingnabij.
Hij brengt in kaart wat de noden zijn bij de leerling, maar ook bij de ouders en de leerkracht. Hij gaat op zoek naar wat samen kan versterkt worden in wat goed loopt en welke hulp nodig is om met de aangemelde problemen om te gaan .
Voor hulp die gespecialiseerd is of meer tijd vraagt, zal hij of zij je de weg wijzen naar hulp buiten het CLB.
Het trajectteam bestaat uit psychologen, maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen.