Onthaal Team

Is het eerste aanspreekpunt voor jou als leerling, ouder, of school. De contactpersoon (onthaler) die met jouw school samenwerkt, luistert naar je vraag en maakt ze helder.
Soms zal de contactpersoon je onmiddellijk op weg kunnen zetten, maar soms is er meer nodig.
Dan zoekt de contactpersoon naar hulp binnen of buiten het CLB.
Het onthaalteam werkt schoolnabij, maar je kan als leerling of ouders ook rechtstreeks je vraag stellen.
Het onthaalteam helpt de school ook in het uitbouwen van een zorgbeleid (gezondheid, leren en studeren, welbevinden, onderwijsloopbaan.
Het onthaalteam bestaat uit psychologen, maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen.