Het systematische contactmoment bij het CLB

Waarom zijn er contactmomenten (vroeger ‘medisch consult’)?

Je kind is volop aan het groeien en ontwikkelen. Als CLB is het onze taak om het schoolgaan en opgroeien van jouw kind zo goed mogelijk te volgen en je te helpen als je hierover vragen hebt. Daarbij horen op regelmatige tijdstippen contactmomenten. De Vlaamse Regering wil dat het CLB elk kind op vaste momenten dezelfde zorg en hulp kan aanbieden. Daarom zijn deze systematische contactmomenten wettelijk verplicht, ook als je zelf regelmatig naar de dokter gaat met je kind.

Er zijn vijf verplichte contactmomenten:

                   
 

1e kleuter :

3 jaar

 

1e leerjaar :

6 jaar

 

4e leerjaar :

9 jaar

 

6e leerjaar :

11 jaar

 

3e secundair :

14 jaar

 

 

We geven een vragenlijst mee, zodat je ons kan laten weten hoe het met jouw kind gaat en of je je ergens zorgen over maakt. We stellen een aantal vragen over je kind en het gezin waarin het opgroeit. Als ouder ken je je kind het best. Jouw antwoorden helpen ons om het contactmoment goed te kunnen uitvoeren en beoordelen

We kijken naar (afhankelijk van de leeftijd):

Ÿ  lengte en gewicht, om de groei goed op te volgen;

Ÿ  het gehoor;

Ÿ  de ogen: het verzicht, de stand van de ogen, het kleurenzicht, het dieptezicht;

Ÿ  hoe ver je puberteit ontwikkeld is;

Ÿ  je rug, benen en voeten.

 

Wil je als ouder dat de CLB-verpleegkundige of de CLB-arts nog andere dingen nakijkt of maak je je zorgen om iets wat nog niet in de vragenlijst staat? Schrijf het op de vragenlijst of neem contact op met ons!

Soms maken de school of de medewerkers van het CLB zich zorgen over je kind. We laten je altijd eerst weten waar het over gaat. Je kan zelf kiezen of het CLB dit verder bekijkt of niet.

Na het contact krijg je een brief met de resultaten. Als je hier vragen over hebt, mag je ons altijd contacteren.

Heeft mijn kind een inenting nodig?

Op de leeftijd van 6-7 jaar is het tijd voor een herhalingsinenting tegen polio, kroep, klem en kinkhoest.

Op de leeftijd van 10-11 jaar  wordt de herhalingsinenting  tegen mazelen, bof, rode hond aangeboden.

Op de leeftijd van 12-13 jaar kunnen de meisjes een inenting krijgen tegen het HPV-virus (twee in hetzelfde schooljaar).

Op de leeftijd van 14-15 jaar is er de mogelijkheid voor een herhalingsinenting tegen kroep, klem en kinkhoest.

Je krijgt  een brief met alle informatie. De inenting kan gebeuren bij de huisarts/kinderarts of het CLB. Als ouder beslis jij bij wie. Jij geeft schriftelijk toestemming. Bespreek dit ook met je kind zodat het weet wat er gaat gebeuren.

Wij zetten de gegevens in Vaccinnet, het registratiesysteem van de overheid. Zo kan elke arts zien welke inentingen jouw kind al kreeg. U kan zelf deze gegevens bekijken via www.vitalink.be.

 Als je kind werd ingeënt in het buitenland of in Wallonië, geef je best een kopie van de vaccinatiegegevens mee. Deze gegevens staan nog niet in Vaccinnet. Als er iets ontbreekt, laten we dat weten in de brief. We zetten er ook bij hoe dit kan aangevuld worden.

Meer informatie over inentingen vind je op: www.laatjevaccineren.be.

Wie niet wil deelnemen aan  het contactmoment van het CLB, moet altijd contact opnemen met het CLB. Daar kan men zeggen hoe je kan weigeren en waar en bij wie je het onderzoek dan moet laten doen.

 

Wat gebeurt er met de gegevens van de vragenlijst en van het onderzoek?

De gegevens van de vragenlijst en van het onderzoek zijn vertrouwelijk en enkel toegankelijk voor jou en het CLB-team. Alle CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. De gegevens worden bewaard in het dossier van je kind. Ouders en oudere handelingsbekwame jongeren hebben toegang tot dit dossier volgens vastgestelde regels. Als je vragen hebt over de vertrouwelijkheid, neem je best contact op met ons.