Bij de CLB-arts

 Op onderzoek: het medisch consult

 
·          1e kleuterklas 3/4 jaar
·          2e kleuterklas 4/5 jaar
·          1e lagere school 6/7 jaar
·          3e lagere school 8/9 jaar
·          5e lagere school 10/11 jaar
·          1e secundair 12/13 jaar
·          3e secundair 14/15 jaar

 
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht, ook al ga je al om een andere reden vaak op controle bij een arts.
In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs naargelang je leeftijd. Ook wanneer je het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.

Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Wil je iets weten over je gezondheid of zit je ergens mee, dan is dat het moment. Als er niet voldoende tijd is, kan je een afspraak krijgen op een later tijdstip.


Je mag de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren. Dat kan een andere arts van hetzelfde CLB zijn of van een ander CLB.
Vanaf 12 jaar beslis je daar als leerling meestal zelf over, anders beslissen je ouders.

Let op: je moet dat op voorhand met een aangetekende brief aanvragen. Die stuur je naar je CLB-directeur. Er zijn ook enkele regels die je moet volgen. Zo moeten de onderzoeken gebeuren binnen de 90 dagen en de arts moet het ‘verslagmodel’ invullen dat je dan krijgt van je CLB. 


Inentingen

Kom je op medisch consult, dan kijkt de dokter na welke inentingen je al gehad hebt en welke je nog kan krijgen. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. De inentingen zijn gratis, maar om ze te krijgen moeten je ouders wel toestemming geven. Ze mogen ook beslissen om ze bijvoorbeeld door je huisarts te laten geven. Ben je 18 of ouder, dan geef je zelf al dan niet toestemming. Heeft de dokter toestemming dan kan hij meteen de inenting(en) geven. Soms krijg je die tijdens een medisch onderzoek, maar het kan evengoed op een ander moment zijn. Dat hangt ervan af wat het CLB en de school afspreken.

Welke inentingen kan je krijgen:

 

·         1e lagere school 6/7 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
·         5e lagere school 10/11 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)
     
·         1e secundair 12/13 jaar Hepatitis B (Geelzucht) 2x
·         3e secundair 14/15 jaar Difterie, Tetanus, Kinkhoest

Alle vaccinaties die via de CLB-arts toegediend worden, worden geregistreerd in vaccinnet.

U kan via uw huisarts deze gegevens raadplegen.